Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Ваксинацията за син език ще обхване над 2,2 млн. животни

Ваксинацията за син език ще обхване над 2,2 млн. животни

Ваксинацията за син език ще обхване над 2,2 млн. животни

Най-подходящото време за започ­ване на вак­синацията за син език при овцете и говедата в Южна Бъл­гария е началото на март, а за Северна Бъл­гария — втората половина на март. Това препоръч­ват от Цен­търа за оценка на риска по хранител­ната верига (ЦОРХВ) в свой док­лад. Екс­пер­тите вземат под внимание жиз­нения цикъл на век­торите, тем­пературите, при които започ­ват да стават активни, и времето за изг­раж­дане на активен имунитет.

През 2021 г. Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) пред­вижда профилак­тично да бъдат вак­синирани 826 800 говеда и 1 448 000 овце. Вак­синацията ще се извърши от приб­лизително 900 регис­т­рирани ветеринарни лекари в рам­ките на около 60 дни от започ­ването на вак­синацията.

Такава ежегодна вак­синация на говедата и овцете у нас се прави от 2014 г., когато голямата епизоотия от заболяването обх­вана 12 дър­жави на Бал­кан­с­кия полуос­т­ров. Тогава бе пред­п­риета спешна вак­синация на цялото поголовие от едри и дребни преживни животни по прог­рама, одоб­рена от Европейс­ката комисия.

За миналата година в Бъл­гария са док­лад­вани 12 случая на син език при диви преживни животни. На 4 януари 2021 г. страната ни съобщи за още два случая при диви преживни в област Благоев­г­рад.

Дан­ните от Сис­темата на Европейс­кия съюз за съоб­щаване на болести по живот­ните (ADNS) показ­ват, че през 2020 г. в Европа има общо 1042 огнища на син език, като са засег­нати 15 дър­жави. Най-много са пос­т­радали съсед­ните на нас страни — Македония (404 огнища) и Гър­ция (353).

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят