Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Пореден удар: Празни кошери в Добруджа

Пореден удар: Празни кошери в Добруджа

Пореден удар: Празни кошери в Добруджа

Дойде ли син­д­ромът на праз­ния кошер и в Доб­ру­джа? Това питат с тревога пчелари от Североиз­точна Бъл­гария. От сдружение „Пчела Доб­рич 1946“ сиг­нализират за смър­т­ност по пчелите от 50 до 100%. Под­морът е засег­нал цели общини, алар­мира Галин Геор­гиев, пред­седател на пчелар­с­ката организация, в която членуват 250 стопани. „При мен лично загубите са 50%. От 140 кошера останаха половината. Имам колеги с по 150180 кошера, в които няма нито една жива пчела“, съобщи пчеларят. Заедно с колегите си той търси причините за т.нар. син­д­ром на праз­ния кошер. „Само можем да гадаем какво се е случило. Според някои пчелари е заради пес­тициди, други смятат, че е от акари или нозематоза, трети изтък­ват климатич­ните промени. Всичко може да е, но няма нищо доказано на 100%“, допълва Геор­гиев. Това е причина пчеларите пос­тоянно да нас­тояват при срещите в работ­ната група в Минис­тер­с­т­вото на земеделието да се съз­даде национална акредитирана лаборатория, която без­п­рис­т­рас­тно да изс­ледва и търси причините за проб­лема.

През 2020 г. също е имало под­мор на пчелите в Доб­ричка област, но не е бил изразен в такава степен. Според пчеларите е нор­мално след зимата да се регис­т­рира определен процент смър­т­ност при пчелите, но не в такива раз­мери. „Сега имаме засег­нати цели общини, смър­т­ността е изк­лючително висока“, разяс­нява още Галин Геор­гиев.

Син­д­ромът на праз­ния кошер е световен проб­лем през пос­лед­ните години. Страната ни вече не прави изк­лючение. Галин обяс­нява, че от загиналите в неговия пчелин 70 кошера, само в 7 са отк­рити мър­тви пчели и по тях може да се търси причината за под­мора. В останалите кошери няма нито една. „Пчелите бук­вално са изчез­нали. По прин­цип те не заряз­ват пилото си. След като май­ката снесе, те се грижат за него, ако трябва ще умрат от глад или жажда, но не отиват никъде. Сега ние установяваме, че има пило без нито една пчела в кошера“, не крие тревогата си пчеларят.

Стопаните са установили, че между Коледа и Нова година пчелите са били налични в кошерите. Месец по-късно, при под­х­ран­ването в края на януари и пър­вит едни на фев­руари, пчелите са изчез­нали. „Всичко се е случило в рам­ките на един месец. Имаме сиг­нали от пчелари, които професионално се занимават с този биз­нес, отг­леж­дат стотици пчелни семейс­тва“, допълва Галин Геор­гиев. Той изчис­лява, че въз­с­тановяването след този тежък удар, ще отнеме най-малко 3 години, десетки хиляди левове и ще доведе до отказ от пчелар­с­т­вото в Доб­ру­джа.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...