Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Пореден удар: Празни кошери в Добруджа

Пореден удар: Празни кошери в Добруджа

Пореден удар: Празни кошери в Добруджа

Дойде ли син­д­ромът на праз­ния кошер и в Доб­ру­джа? Това питат с тревога пчелари от Североиз­точна Бъл­гария. От сдружение „Пчела Доб­рич 1946“ сиг­нализират за смър­т­ност по пчелите от 50 до 100%. Под­морът е засег­нал цели общини, алар­мира Галин Геор­гиев, пред­седател на пчелар­с­ката организация, в която членуват 250 стопани. „При мен лично загубите са 50%. От 140 кошера останаха половината. Имам колеги с по 150180 кошера, в които няма нито една жива пчела“, съобщи пчеларят. Заедно с колегите си той търси причините за т.нар. син­д­ром на праз­ния кошер. „Само можем да гадаем какво се е случило. Според някои пчелари е заради пес­тициди, други смятат, че е от акари или нозематоза, трети изтък­ват климатич­ните промени. Всичко може да е, но няма нищо доказано на 100%“, допълва Геор­гиев. Това е причина пчеларите пос­тоянно да нас­тояват при срещите в работ­ната група в Минис­тер­с­т­вото на земеделието да се съз­даде национална акредитирана лаборатория, която без­п­рис­т­рас­тно да изс­ледва и търси причините за проб­лема.

През 2020 г. също е имало под­мор на пчелите в Доб­ричка област, но не е бил изразен в такава степен. Според пчеларите е нор­мално след зимата да се регис­т­рира определен процент смър­т­ност при пчелите, но не в такива раз­мери. „Сега имаме засег­нати цели общини, смър­т­ността е изк­лючително висока“, разяс­нява още Галин Геор­гиев.

Син­д­ромът на праз­ния кошер е световен проб­лем през пос­лед­ните години. Страната ни вече не прави изк­лючение. Галин обяс­нява, че от загиналите в неговия пчелин 70 кошера, само в 7 са отк­рити мър­тви пчели и по тях може да се търси причината за под­мора. В останалите кошери няма нито една. „Пчелите бук­вално са изчез­нали. По прин­цип те не заряз­ват пилото си. След като май­ката снесе, те се грижат за него, ако трябва ще умрат от глад или жажда, но не отиват никъде. Сега ние установяваме, че има пило без нито една пчела в кошера“, не крие тревогата си пчеларят.

Стопаните са установили, че между Коледа и Нова година пчелите са били налични в кошерите. Месец по-късно, при под­х­ран­ването в края на януари и пър­вит едни на фев­руари, пчелите са изчез­нали. „Всичко се е случило в рам­ките на един месец. Имаме сиг­нали от пчелари, които професионално се занимават с този биз­нес, отг­леж­дат стотици пчелни семейс­тва“, допълва Галин Геор­гиев. Той изчис­лява, че въз­с­тановяването след този тежък удар, ще отнеме най-малко 3 години, десетки хиляди левове и ще доведе до отказ от пчелар­с­т­вото в Доб­ру­джа.

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят