Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

Пър­вите прог­нози на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво (CAPA) за зър­нената реколта тази година са доста оптимис­тични, като само при пшеницата се очаква да се ожънат около 5,8 млн.т., или с около 15% повече от приб­раното през миналата година. В бюлетина за фев­руари 2021 г. икономис­тите основават прог­нозите си на досегаш­ното със­тояние на посевите, посочи за Синор.бг Божидар Иванов, дирек­тор на Инс­титут по аграрна икономика. Пър­воначал­ните пред­виж­дания на САРА за сред­ния добив на пшеница през новата реколта е за нива около 490 кг. от дка. Раз­бира се, критични за нивата на добивите остават природ­ните условия в след­ващите 2 месеца, комен­тира Синор.бг. По отношение на ечемика прог­нозите са рекол­тата да бъде като миналогодиш­ната – около 500 хил.тона, като добивът от дка. ще се задържи на 460 кг. от дка. При рапицата това лято обаче ще има около 25% ръст, като сред­ните добиви от декар ще се движат около 270 кг. Общото мак­симално количес­тво на добитата рапица за 2021/22 г. се прог­нозира на 400 хиляди тона. Припом­няме, че миналото лято рекол­тата от мас­лодай­ното семе падна до нивата от 20122013 г.

Икономис­тите обаче под­чер­тават, че в зависимост от със­тоянието на посевите до жътва тези пър­воначални стой­ности биха могли да се повишат, така че в най-добрия случай рекол­тата при отдел­ните зър­нени кул­тури биха могли да са с над 30% повече от тези през миналата година. А при необичайни природни бед­с­т­вия вероят­ността за спад е с до 15% по-малка реколта от тази през 2020 г.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...