Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Свитото потребление и поскъпването на храните доведоха до сериозен спад в производството на пилешко месо у нас

Свитото потребление и поскъпването на храните доведоха до сериозен спад в производството на пилешко месо у нас

Свитото потребление и поскъпването на храните доведоха до сериозен спад в производството на пилешко месо у нас

Свитото пот­реб­ление, започ­нало от ноем­ври миналата година заради пос­къп­ването на храните, очевидно ще се отрази на птицевъд­ния бранш, който остана един от мал­кото подот­расли на живот­новъд­с­т­вото, чиято продук­ция изцяло задоволява пот­реб­нос­тите на вът­руш­ния пазар.

До декем­ври 2020 година произ­ведените количес­тва кланично пилешко месо се движеше месечно между 7 хил. тона и 7 900 т, след което обаче това произ­вод­с­тво падна под 7 хил. т на месец. И това личи от актуал­ните данни на минис­тер­с­т­вото на земеделието за количес­т­вата пилешко месо, пус­нати от кланицита на пазара.

Според тази статис­тика, през декем­ври, когато заради праз­ниците тър­сенето би тряб­вало е значително, кланиците са пус­нали на пазара едва 6 945 т пилешко месо. Още по-слабо е тър­сенето през януари тази година, когато от кланиците са излезли 6 141 т.

Общо през 2020 г. зак­ланите птици в страната са били 51 068, а пред­лаганото на вът­реш­ния пазар пилешко месо е 86 899 т.

Леко намаление се отчита и в пред­лаганото месо от други птици като патици и други, а също и на зайци. През януари тази година месото от патици е било 905 т, докато през миналата година месечно са се пред­лагали между 645 и 2 400 т, сочат дан­ните на агроминис­тер­с­т­вото.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...