Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 95, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Слана попари кайсиите в Силистренско

Слана попари кайсиите в Силистренско

Слана попари кайсиите в Силистренско

Нис­ките тем­ператури край Дунава са попарили ран­ните сор­тове кай­сии. В земедел­с­ката кооперация „Нива — 93“ в силис­т­рен­с­кото село Проф.Иширково се отг­леж­дат 2000 дка овощни градини, 1250 дка от които са заети с кай­сии. Пад­налите през пос­лед­ните няколко дни нощни тем­ператури от минус 45 градуса се оказ­ват фатални за по-рано цъф­налите дръв­чета, уточ­нява пред­седателят Велика Славова. Част от цвет­четата на кай­сиите са почер­нели и няма да дадат плод. От кооперацията са подали сиг­нал до ОД „Земеделие“ в Силис­тра. Очаква се комисия да обходи овощ­ните градини и да кон­с­татира какъв е процен­тът на изм­ръз­налите плодни овошки. В някои зем­лища на Силис­т­рен­ска област в градините има поражения на 100 %, допълни Кирил Боянов, пред­седател на Облас­т­ния съюз на земедел­с­ките кооперации край Дунава.

Близо 20 000 дка са насаж­денията с кай­сии в Силис­т­рен­ска област. В целия регион през 2020 г. беше отчетена слаба реколта. Причината — сланитe и отрицател­ните нощни тем­ператури. „През пролетта на миналата година кай­сиите бяха осланени, а след това като втора вълна дой­доха къс­ните пов­ратни студове и изцяло ги ком­п­рометираха. Цялата ни площ от 1250 дка с кай­сии пропадна“, допълва Велика Славова. Очер­тава се 2021 г. да бъде поред­ната, която ще донесе загуби от овощ­ните градини.

На този етап са попарени само ран­ните кай­сии. Прас­ковите, сините сливи и ябъл­ките нямат поражения, тъй като още не са в масов цъф­теж, пояс­нява Славова. За да се „спаси“ от кап­ризите на природата и станалите вече пос­тоянни пролетни студове, стопан­ката ще зас­т­рахова продук­цията си. След 20 април всички стопани имат въз­мож­ност да нап­равят това. Този срок е определен от зас­т­раховател­ните ком­пании, които пок­риват риска от изм­ръз­ване, попар­ване, осланяване, проливен дъжд, градушка, навод­нения и дори пожар. Зас­т­раховател­ните полици пок­риват унищожаването на рекол­тата и нап­равените раз­ходи по ограничаване на вредите вслед­с­т­вие на природ­ните катак­лизми за периода от 20 април до 1 октом­ври.

Икономика

Loading...

Култура

Габровското биенале на хумора и сатирата се отлага

Заради продъл­жаващата пан­демична обс­тановка и пред­вид меж­дународ­ния мащаб на събитието, 25-тото издание на Габ­ров­с­кото биенале на хумора и с…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Лондон ще решава на 14 юни дали да продължи с облекчаването на ограниченията заради COVID-19

Индия вчера регис­т­рира за трети пореден ден по-м…

Прочети още:

Loading...