Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 95, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Източнобалканската свиня застрашена от изчезване заради АЧС у нас

Източнобалканската свиня застрашена от изчезване заради АЧС у нас

Източнобалканската свиня застрашена от изчезване заради АЧС у нас

Болестта Африкан­ска чума по свинете (АЧС) зас­т­рашава типа породи, като Източ­нобал­кан­с­ката свиня (ИБС), защото механич­ният век­тор за раз­п­рос­т­ранение на болестта е много активен, въп­реки оградите, елек­т­ропас­тирите и мер­ките“, каза по време на уебинар, организиран от Национал­ната служба за съвети в земеделието, Тракийс­кият универ­ситет в Стара Загора и асоциациите на свиневъдите в Бъл­гария доц Георги Желев на тема АЧС. Според Цветан Илиев от Асоциацията на индус­т­риал­ното свиневъд­с­тво в Бъл­гария подобен случай в Европа е имало с ман­галицата в Унгария, където са били около 200 глави, но в момента след домес­тикиране има 1520 хил. животни. Според него бъл­гар­с­ката порода свине обаче не под­лежи на такъв под­ход, затова има опас­ност да я загубим, ако не успеем да изолираме живот­ните.

Според Радос­тина Донева, пред­седател на Асоциацията за раз­въж­дане и съх­ранение на Източ­нобал­кан­ска свиня (АРСИС) мер­ките, които дър­жавата е взела по отношение на източ­нобал­кан­с­ката свиня, са неадек­ватни, защото при индус­т­риал­ните обекти има зат­ворена сис­тема, а източ­нобал­кан­с­ките свине се гледат в гората, където има век­тори, като диви животни, птици, фураж, гризачи и не може да се пос­тигне дезин­фек­ция. По време на огнищата на АЧС живот­ните са били зат­ворени в налич­ните обекти — тип сел­с­кос­топан­ски двор, където болестта не може да се ограничи. „Източ­нобал­кан­с­ката свиня е лак­мус за проб­лемите на цялата сис­тема и ако при индус­т­риал­ното свиневъд­с­тво е въз­можно управ­ление, при източ­нобал­кан­с­ката свиня е невъз­можно. И ако нямаме мерки, ако не се управ­лява глобално и успеем да запазим източ­нобал­кан­с­ката свиня, то ще е въп­реки мер­ките, а не заради тях“, допълни още Донева. Източ­нобал­кан­с­ката свиня е най-разпространена в облас­тите Шумен, Варна и Бур­гас, където има и свръх­популация на дива свиня.

Икономика

Loading...

Култура

Габровското биенале на хумора и сатирата се отлага

Заради продъл­жаващата пан­демична обс­тановка и пред­вид меж­дународ­ния мащаб на събитието, 25-тото издание на Габ­ров­с­кото биенале на хумора и с…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Лондон ще решава на 14 юни дали да продължи с облекчаването на ограниченията заради COVID-19

Индия вчера регис­т­рира за трети пореден ден по-м…

Прочети още:

Loading...