Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Парадокс: Богатият добруджански чернозем бавно убива лавандулови насаждения

Парадокс: Богатият добруджански чернозем бавно убива лавандулови насаждения

Парадокс: Богатият добруджански чернозем бавно убива лавандулови насаждения

Оказва се, че богатите и плодородни почви на Доб­ру­джа водят до обратен ефект при отг­леж­дането на лаван­дула. Това споделят произ­водители от Доб­ричка област, зах­ванали се с отг­леж­дане на 200 дка с етерично-маслената кул­тура още от 2010 г. Опитът и наб­люденията на стопаните показ­ват, че след 78 години рас­тенията се изтощават. Плодород­ният чер­нозем фор­сира лаван­дулата, тя прави големи и мощни туфи. Така обаче бързо се изчер­пва потен­циала на кул­турата и това сък­ращава живота й, обяс­няват агрономи. Обратно на прак­тиката в Доб­ру­джа, в литературата се посочва, че вед­нъж засята на дадено поле, лаван­дулата дава цвят и масло средно до 25 години.

Произ­ходът на лилавата билка е от района на Средизем­номорието. Освен че обича силно слънце, което под­помага кач­ването на мас­лото в съц­ветията, рас­тението изис­ква пропус­к­ливи и песъч­ливи почви. Теж­ките полета на Доб­ру­джа дават богата „основа“ за раз­витие на рас­тенията, но не са обичай­ната им среда, допъл­ват стопаните.

В Доб­ричка област най-добре се раз­виват в момента насаж­дения, които са на 34-годишна въз­раст. По-старите насаж­дения не само страдат заради фор­сирането и бър­зото изчер­п­ване на ресур­сите им, но и са поразени от сушата на 2020 г. Независимо от всички грижи като торене и под­х­ран­ване, те трудно се въз­с­тановяват, показва прак­тиката на произ­водителите.

2021 г. се очер­тава като по-добра в срав­нение с пред­ход­ната. В момента основ­ната грижа е бор­бата с плевелите в лаван­дуловите насаж­дения, която заради валежите изис­ква многок­ратно влизане и окопаване на лилавите редици.

Големият въп­рос е каква ще е цената на етерич­ното масло, която в момента е в зас­той. Стопаните с тревога следят пазара или по-скоро лип­сата на такъв. Тревожен е фак­тът, че въп­реки нис­ките добиви от 2020 г. тен­ден­цията е за понижаване на цената. 8085 % от земедел­с­ките стопани от Доб­ричка област не са реализирали продук­цията си. В момента има неп­родадено лаван­дулово масло, произ­ведено през 2018 г.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...