Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Цените на производител в агросектора у нас растат с 18,6% в края на март

Цените на производител в агросектора у нас растат с 18,6% в края на март

Цените на производител в агросектора у нас растат с 18,6% в края на март

През пър­вото тримесечие продук­цията от рас­тениевъд­с­тво е по-скъпа с 28,9% в срав­нение с година по-рано, а от живот­новъд­с­тво намалява с 3,7%, изчис­ляват в НСИ

Индек­сът на цените на произ­водител в сел­с­кото стопан­с­тво в Бъл­гария за пър­вото тримесечие на 2021 г. се повишава с 18,6% на годишна база, изчис­ляват в Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ). Наб­люденията на Investor.bg показ­ват, че от третото тримесечие на миналата година има ръст на индекса на цените на произ­водител в рас­тениевъд­с­т­вото на тримесечна база и спад на показателя в живот­новъд­с­т­вото. Индек­сът на цените на продук­цията от рас­тениевъд­с­т­вото за една година се увеличава с 28,9%, а на продук­цията от живот­новъд­с­т­вото намалява с 3,7%, изчис­ляват в НСИ. Спрямо 2020 г. цените на сел­с­кос­топан­с­ката продук­ция отбеляз­ват ръст с 16,8%, като в рас­тениевъд­с­т­вото те се увеличават с 24,8%, а в живот­новъд­с­т­вото е регис­т­риран лек спад от 0,6%.

В периода януари — март на годишна база рас­тат цените на тех­ничес­ките кул­тури — с 39,4%, зър­нените кул­тури — с 25,4%, фураж­ните кул­тури — с 5,5%, и прес­ните зелен­чуци — с 1,5%. Увеличение е отчетено и в цените на мас­лодай­ния слън­чог­лед — с 40,1%, меката пшеница — с 20,5%, царевицата за силаж — с 12,1%, главес­тото зеле — с 14%, крас­тавиците — с 8%, и ябъл­ките — с 4,2%.

За една година цените на живите животни намаляват с 11,6% в резул­тат на спад при свинете — с 27,8%, на птиците — с 3,9%, и на едрия рогат добитък — с 0,4%, който не може да бъде ком­пен­сиран с увеличението на цените на дреб­ния рогат добитък — с 12,2%. При продук­тите от живот­новъд­с­т­вото е регис­т­рирано увеличение на цените с 2,8%, което е в резул­тат на по-високите цени на кравето мляко — с 4,2%, бивол­с­кото мляко — с 1,2%, и овчето мляко — с 8,4%. Намаление на цените е регис­т­рирано при кокошите яйца за кон­сумация — с 2,5%, и козето мляко — с 5%.

През пър­вото тримесечие на тази година НСИ отчита по-високи цени спрямо 2020 г. при тех­ничес­ките кул­тури — с 32,1%, зър­нените кул­тури — с 22%, прес­ните зелен­чуци — с 19,5%, фураж­ните кул­тури — с 10,3%, и прес­ните плодове — със 7,7%. Увеличение има в цените на мас­лодай­ния слън­чог­лед — с 32,8%, царевицата за зърно — с 24,7%, бялото главесто зеле — с 24,1%, меката пшеница — с 19,9%, и доматите — с 14,9%. По-ниски са цените на салатите и марулите — с 12%, на мор­ковите — с 11,7%, при зеления кромид лук с 9%, и при кар­тофите — с 6,5%.

В живот­новъд­с­т­вото през пър­вото тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. се понижават цените на живите животни с 6,8%. Регис­т­риран е спад в цените на свинете — с 18,1%, козите — с 16,8%, птиците — с 1,7%, и едрия рогат добитък — с 0,3%. Увеличение има обаче в цените на овцете — с 10,3%.

Цените на продук­тите от живот­новъд­с­т­вото отбеляз­ват ръст от 4,6%, което е в резул­тат на увеличението при кравето мляко — с 3,9%, бивол­с­кото мляко — с 0,2%, овчето мляко — с 9,6%, козето мляко — с 14,9%, и кокошите яйца за кон­сумация — с 1%.

Индек­сът на цените на продук­тите и услугите за текущо пот­реб­ление в сел­с­кото стопан­с­тво за пър­вото тримесечие на тази година е по-висок с 1,2% спрямо година по-рано и с 3,3% спрямо 2019 година. Повишение в цените на годишна база има при фуражите — с 10,4%, минерал­ните торове и продук­тите за рас­тителна защита — с 5,3%, ветеринар­номедицин­с­ките продукти — с 2,4%.

Спрямо 2020 г. година ръст отбеляз­ват цените на фуражите — със 7,7%, минерал­ните торове — с 6,5%, елек­т­роенер­гията и горивата — с 3%, продук­тите за рас­тителна защита — с 2,2%, и ветеринар­номедицин­с­ките продукти — с 1,6%.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...