Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Окончателната ставка по СЕПП е 21,24 лева на декар, или с 23 стотинки над плащането през 2020 г.

Окончателната ставка по СЕПП е 21,24 лева на декар, или с 23 стотинки над плащането през 2020 г.

Окончателната ставка по СЕПП е 21,24 лева на декар, или с 23 стотинки над плащането през 2020 г.

Раз­мерът на плащането за един отговарящ на условията за под­помагане хек­тар по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кам­пания 2020 г. е 212,48 лв./ха. Окон­чател­ната ставка е определена със заповед на служеб­ния земедел­ски минис­тър проф. Христо Бозуков. Тя е пуб­ликувана на интер­нет страниците на Минис­тер­с­т­вото на земеделието и на Дър­жавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Кон­т­ролът за изпъл­нението на заповедта е въз­ложен на заместник-министъра на земеделието Явор Гечев.

Самото плащане е заложено до 10 юни, показва справка в индикатив­ния график на ДФЗ. На 16 декем­ври 2020 г. Раз­п­лащател­ната аген­ция нап­рави пър­вия транш от 683 361 861 лв. на 54 760 земедел­ски стопани. Тогава изчис­ленията бяха извър­шени по индикативна ставка от 210,17 лв./ха.

За срав­нение миналата година окон­чател­ното плащане беше нап­равено на 4 юни, когато ДФЗ доп­лати над 74 млн. лв. по СЕПП за Кам­пания 2019 при ставка от 194,58 лв./ха. Тогава общо оторизираните сред­с­тва по схемата дос­тиг­наха 711,9 млн. лв.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...