Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Краставиците са рекордьор по надписани площи

Краставиците са рекордьор по надписани площи

Краставиците са рекордьор по надписани площи

Тази година терените проверки ще започ­нат в края на юни, обяви Васил Грудев за Агри.БГ в началото на месеца. Изпол­з­вахме повода да попитаме изпъл­нител­ния дирек­тор на Дър­жавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) какво показаха пос­лед­ните проверки по обвър­зана под­к­репа за плодове и зелен­чуци. Според инфор­мацията, която получихме, извър­шените от Фонда за 2020 г. теренни проверки на място са обх­ванали 22 929,46 ха, като от тях над­дек­ларираните площи са 15,54 %.

Най-големите раз­минавания в сек­тор „Плодове и зелен­чуци“ са установени при крас­тавици на отк­рито, където от заявените площи в раз­мер на 492,06 ха са установени допус­тими за под­помагане едва 186,29 ха. При крас­тавиците на отк­рито над­дек­ларираните площи са 62 %.

Друг рекор­дьор по злоупот­реби е чесънът, при който се губят 41,09% от заявената площ. Подобна тен­ден­ция се забелязва и при кор­нишоните на отк­рито, където 34,35% лип­с­ват.

Относно големината на заявените площи кар­тофите са твърдо с едни гърди пред останалите кул­тури — с малко над 8000 ха. След­ващи в класацията по заложени площи са дините — 3590 ха. Третото място е за лука и пъпешите с над 2 000 ха, заявени за под­помагане.

Намеренията на Фонда са провер­ките да останат засилени заради многото сиг­нали за злоупот­реби. За срав­нение миналата година с най-много фал­шиво дек­ларирани площи по обвър­зана под­к­репа се оказаха доматите пол­ско произ­вод­с­тво. Останалите „апетитни“ зеленчуци-фантоми бяха крас­тавици, лук, кар­тофи, дори пъпеши. Най-големи раз­минавания си бяха поз­волили стопаните в облас­тите Хас­ково, Плов­див, Плевен и Благоев­г­рад.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...