Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) След разкритията за фалшивата диплома „калинката“ Мирослава Наумова излетя от САПИ

След разкритията за фалшивата диплома „калинката“ Мирослава Наумова излетя от САПИ

След разкритията за фалшивата диплома „калинката“ Мирослава Наумова излетя от САПИ

Агоп Кас­парян е наз­начен за управител на „Сис­тема за агропазарна инфор­мация“ ЕООД (САПИ) до провеж­дането на кон­курс за длъж­ността, съоб­щиха от Минис­тер­с­т­вото на земеделието. Това се случи, след като досегаш­ният титуляр на дружес­т­вото Мирос­лава Наумова подаде молба за освобож­даване с мотив — здравос­ловни причини. Мол­бата й бе удов­лет­ворена от минис­търа на земеделието Христо Бозуков, допъл­ват от ведом­с­т­вото.

Дотук всичко написано звучи в реда на нещата, ако преди няколко дни сай­тът Агри.БГ не раз­кри, че дип­ломата на Мирос­лава Наумова е фал­шива и че от УНСС със специално писмо, изп­ратено до Минис­тер­с­т­вото на земеделието на 1 юни, категорично отричат да са я издавали.

Временно изпъл­няващият длъж­ността Агоп Кас­парян притежава магис­тър­ска степен по „Мак­роикономика“ пак от същото висше заведение, се посочва в прес­съоб­щението на земедел­с­кото минис­тер­с­тво. Има дъл­гогодишен опит в сферата на икономиката, финан­сите, инфор­мацион­ните тех­нологии и мар­кетинга.

България

Икономика

Култура

Спорт

Пирин губел точки заради съдиите

Пирин губел точки заради съдиите

В предстоящите двубои ще започнем да побеждаваме, убеден е Станислав Костов

Фут­болис­тът на Пирин (Благоев­г­рад) Станис­лав Кос­тов говори пред S…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

СЗО спря процедурата по одобрение на руската ваксина “Спутник V“

Китайс­кото правител­с­тво заяви вчера, че е вак­синирало изцяло срещу Covid –19

Прочети още:

Loading...