Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фолкпевицата Снежина Динева вече не е шеф на „Напоителни системи“

Фолкпевицата Снежина Динева вече не е шеф на „Напоителни системи“

Фолкпевицата Снежина Динева вече не е шеф на „Напоителни системи“

След като от агроминис­тер­с­т­вото съоб­щиха, че „Сис­тема за агропазарна инфор­мация“ ЕООД (САПИ) има нов изпъл­нителен дирек­тор, макар и временно изпъл­няващ длъж­ността, Минис­тер­с­т­вото на земеделието пос­ледва новина, че е променен и със­тавът на Съвета на дирек­торите в „Напоителни сис­теми“ ЕАД. С протоколно решение на служеб­ния земедел­ски минис­тър са освободени Снежина Динева, Пламен Иванов и Сил­вия Русинова. На тех­ните места са наз­начени съот­ветно Димо Чоп­ков, Георги Стоянов и Ангел Ангелов. Те ще поемат кор­милото, докато се проведат кон­курси за членове на органа на управ­ление на дружес­т­вото

Наз­наченият на 25 май одит е установил неред­ности и организационни пропуски в управ­лението на дружес­т­вото, начело на което стоеше фол­к­певица. Многок­ратно в свои интер­вюта проф. Бозуков споменаваше неред­ности относно провеж­дани общес­т­вени поръчки, впис­ване на лични раз­ходи като служебни, несъб­рани вземания, дори сключени договори срещу залог от имоти в час­тна бъл­гар­ска банка, която се оказа с несигурна лик­вид­ност.

България

Икономика

Култура

Спорт

Пирин губел точки заради съдиите

Пирин губел точки заради съдиите

В предстоящите двубои ще започнем да побеждаваме, убеден е Станислав Костов

Фут­болис­тът на Пирин (Благоев­г­рад) Станис­лав Кос­тов говори пред S…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

СЗО спря процедурата по одобрение на руската ваксина “Спутник V“

Китайс­кото правител­с­тво заяви вчера, че е вак­синирало изцяло срещу Covid –19

Прочети още:

Loading...