Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Новата власт готова да подпомогне финансово фермерката Ани от Болярово заради пропуснати ползи

Новата власт готова да подпомогне финансово фермерката Ани от Болярово заради пропуснати ползи

Новата власт готова да подпомогне финансово фермерката Ани от Болярово заради пропуснати ползи

Ще бъдат взети пов­торни кръвни проби от живот­ните на Ана Пет­рова от град Болярово. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на земеделието Крум Недел­ков със стопан­ката и ней­ните адвокати, съоб­щиха от пресофиса на ведом­с­т­вото. По време на срещата се раз­бра също, че ще бъде потър­сена въз­мож­ност за финан­сово под­помагане като вид обез­щетение заради пропус­нати ползи. „Лично съм готов да съдейс­т­вам на колегите от Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните и да вземем пробите заедно. Ще изгот­вим план за дейс­т­вие и имате пълна под­к­репа от наша страна“, заяви доц. д-р Недел­ков.

Ана Пет­рова и адвокатите й са заявили, че благодарят за организираната среща и за това, че служеб­ното правител­с­тво внася нова линия за решаването на въп­роса, който залежава от 2018 г.

Сагата започна през месец юли 2018 г., когато ветеринар­ните власти обявиха 7 огнища на чума по дреб­ните преживни животни в община Болярово, област Ямбол, и в бур­гас­кото село Кости. По тази причина бе издадена заповед за евтаназиране на живот­ните в района, където живот­новъд­с­т­вото е основен поминък на хората. Заради болестта бяха унищожени над 2000 животни. Стадото на Ана Пет­рова обаче беше опазено от доб­роволци.

Новата власт отказа да притес­нява фер­мер­ката Ани Пет­рова от Болярово и така прик­лючи както юридичес­кият казус с нея, така и въобще мега сагата с чумата в Стран­джа. През 2018 г., при масовото избиване на животни, Пет­рова прояви упор­с­тво и един­с­т­вена от стопаните не пусна евтанизиращите екипи. Стадото не само оцеля, но и се раз­м­ножи. Меж­дув­ременно обаче фер­мата на Пет­рова бе заличена от регис­т­рите, дър­жавата й стовари и други админис­т­ративни неп­рият­ности. В средата на 2020 г. стопан­с­ката спечели делото във Вър­хов­ния админис­т­ративен съд (ВАС). Ямбол­с­ката дирек­ция към БАБХ поиска отмяна на съдеб­ното решение, но сега служеб­ният земедел­ски минис­тър Христо Бозуков е нас­тоял искането да бъде оттег­лено. Според специализирания сайт “Агроновините“ късно във втор­ник пет­ч­ленен със­тав на ВАС е прек­ратил произ­вод­с­т­вото.

Пред сай­тът агроминис­търът Христо Бозуков казва, че няма законова въз­мож­ност да бъдат ком­пен­сирани соб­с­т­вениците на унищожените животни, тъй като не са обжал­вали в срок заповедите за евтаназия и зат­варянето на фер­мите. Но добавя: “Ще потър­сим въз­мож­ност за финан­сов ресурс, с който все пак потър­пев­шите да получат извес­тни ком­пен­сации“.

България

Икономика

Култура

Спорт

Пирин губел точки заради съдиите

Пирин губел точки заради съдиите

В предстоящите двубои ще започнем да побеждаваме, убеден е Станислав Костов

Фут­болис­тът на Пирин (Благоев­г­рад) Станис­лав Кос­тов говори пред S…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

Китай е ваксинирал изцяло срещу Covid -19 над един милиард свои жители

СЗО спря процедурата по одобрение на руската ваксина “Спутник V“

Китайс­кото правител­с­тво заяви вчера, че е вак­синирало изцяло срещу Covid –19

Прочети още:

Loading...