Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) ДФ „Земеделие“ започна кръстосани проверки на 60 500 стопанства

ДФ „Земеделие“ започна кръстосани проверки на 60 500 стопанства

ДФ „Земеделие“ започна кръстосани проверки на 60 500 стопанства

ДФ „Земеделие“ уведомява всички кан­дидати за под­помагане по схемите и мер­ките на дирек­т­ните плащания, че от 6 юли 2021 г. са започ­нали кръс­тосаните проверки на подадените заяв­ления за под­помагане за Кам­пания 2021. В кръс­тосаните проверки се включ­ват всички заяв­ления на земедел­ски стопани с дек­ларирали площи, които са кан­дидат­с­т­вали за под­помагане по схемите и мер­ките за дирек­тни плащания. Ще бъдат проверени 1 182 040 земедел­ски пар­цела с обща площ 3 880 058 хек­тара. Те са дек­ларирани от 60 500 кан­дидати по схемите и мер­ките за площ. Подадените заяв­ления по всички схеми и мерки за Кам­пания 2021 са общо 99 551 броя.

Провер­ките пред­с­тав­ляват геоп­рос­т­ран­с­т­вено срав­нение на дек­ларираните от кан­дидатите площи и налич­ните данни в специализираните регис­три на Интег­рираната сис­тема за админис­т­риране и кон­т­рол (ИСАК).Припомняме, че съг­ласно чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заяв­ления по схеми и мерки за дирек­тни плащания — не се приемат искания за оттег­ляне на заяв­ления за под­помагане или на части от тях в периода на извър­ш­ване на кръс­тосани проверки на тези заяв­ления.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят