Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Най-високи са рентите в Силистренско

Най-високи са рентите в Силистренско

Най-високи са рентите в Силистренско

69 лв. е сред­ната рента за изминалата стопан­ска година в Силис­т­рен­ска област, показ­ват статис­тичес­ките данни на НСИ. Това нарежда региона на първо място в страната след облас­тите Раз­г­рад и Доб­рич, в които сред­ните ренти за 2020 г. са били съот­ветно по 63 лв./дка и 60 лв./дка. Сериоз­ният спад на наемите на земя е породен от теж­ката суша и финан­совия колапс. Сривът на рен­тите в Силис­т­рен­ско е близо 13% спрямо пред­ход­ната година. Соб­с­т­вениците на земя са получили от 30 до 100 лв. на декар. „Плащанията край Дунава в отделни населени места изп­ревариха плащанията в Доб­ричка област, която дос­коро дър­жеше пър­вен­с­т­вото по раз­мер на наеми“, комен­тира Кирил Боянов, пред­седател на Облас­т­ния съюз на земедел­с­ките кооперации. Според анализа на бран­шовия ръководител през пос­лед­ните 10 години рен­тата в Силис­т­рен­ска област е нарас­нала с близо 70%.

Той посочва, че обичайно сумите в Край­дунав­ска Доб­ру­джа са с 1520 лв. по-ниски в срав­нение със съсед­ната Доб­ричка област. Сушата през 2020 г. обърна „каруцата“, като почти унищожи рекол­тата в Доб­ру­джа и показа извес­тна милост към земедел­ците край Дунава. Така „пър­венец“ по раз­мер на рента за 2020 г. стана Силис­т­рен­ска област.

Най-високи наеми са получили соб­с­т­вениците на земя в общините Главиница и Ситово — по 77 лв./дка. Най-ниски са били рен­тите спрямо пред­ход­ната година в общините Дулово и Алфатар, в които е отчетен спад от 19%, анализират още в Териториал­ното статис­тическо бюро.

45% от обработ­ваемите площи в земедел­с­ките кооперации в Силис­т­рен­ско се заемат от пшеница. 2020 година завърши с по-ниски от обичай­ните резул­тати при жит­ната кул­тура, допълни Кирил Боянов. Най-високи добиви отчитат в ЗК16 декем­ври“ в село Гар­ван — 568 кг/дка пшеница. С най-добри резул­тати при царевицата може да се пох­вали кооперацията в село Проф. Ишир­ково — 800 кг/дка, а при слън­чог­леда — ЗК „Доб­ру­джа 94“ в село Бог­данци с 362 кг/дка. В момента в Силис­т­рен­ска област върви актив­ната кам­пания по прибиране на пшеницата. Добивите се очер­тават с над 40 % по-високи от сред­ните за изминалата година, когато стопаните край Дунава пожънаха по 354 кг/дка.

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят