Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Започна жътвата на царевица в Добруджа, средните добиви са 701 кг от дка

Започна жътвата на царевица в Добруджа, средните добиви са 701 кг от дка

Започна жътвата на царевица в Добруджа, средните добиви са 701 кг от дка

Благоп­рият­ното време поз­воли в Доб­ру­джа да започне жът­вата на царевица. Ком­бай­ните влязоха първо в край­мор­с­ките общини Каварна и Шабла. От рекол­тираните близо 8000 дка резул­татите показ­ват добиви от 701 кг/дка, сочат дан­ните на Облас­т­ната дирек­ция “Земеделие“. В същото време активно върви кам­панията по прибиране на мас­лодаен слън­чог­лед. В базите на Доб­ричка област влизат средно по 287 кг/дка зърно. Според земедел­с­ките стопани резул­татите от пролет­ните кул­тури са добри. Очак­ванията са били по-високи, особено при наличието на дъж­дове през пролетта, които продъл­жиха до края на юни и осигуриха дос­татъчно количес­тва поч­вена влага.

Продъл­жител­ните горещини, които нас­танаха през юли и август обаче, се отразиха върху раз­витието им. Най-силно пос­т­рада царевицата. Според стопаните от Каварна и Шабла заради високите тем­ператури рас­тенията са започ­нали да изсъх­ват от горе надолу.

Въп­реки това приб­раното от ком­бай­ните зърно удов­лет­ворява произ­водителите, особено след теж­ката 2020 г. Тогава в край­мор­с­ките общини сред­ните показатели бяха по 60 кг/дка пшеница и по 30 кг/дка царевица.

Основ­ният въп­рос в момента е дали зър­неният пазар ще успее да ком­пен­сира двой­ното увеличение на раз­ходите по произ­вод­с­т­вото, питат фер­мерите. Ако преди година те са купували торове на 330340 кг/тон, то сега цената е 620660 лв./тон.

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят