Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Престъпна мрежа осигурявала стотици евтини български гроздоберачи за Франция

Престъпна мрежа осигурявала стотици евтини български гроздоберачи за Франция

Престъпна мрежа осигурявала стотици евтини български гроздоберачи за Франция

Фран­ция пов­дигна обвинения на 8 души, учас­т­вали във френско-българска мрежа, която е вкар­вала нелегално стотици нис­коп­латени гроз­доберачи, предаде БТА, цитирайки Франс прес. Трима от осемте души с пов­диг­нати обвинения са пос­тавени временно под стража. По време на мащабна операция на 15 сеп­тем­ври френ­с­ките власти са раз­к­рили “сис­тема за екс­п­лоатация и за измама“. Тя е била организирана от 2017 г. с учас­тието на бъл­гар­ски фирми, които “коман­дировали фик­тивно нис­коп­латена работна ръка, главно по време на гроз­добера в Шам­пан“, съоб­щава в комюнике прокуратурата в Лил. Род­ните мошеници изг­радили прес­тъп­ния канал заедно с френ­ски граж­дани. Между 350 и 500 бъл­гар­ски работ­ници ежегодно са предос­тавяни на раз­положение на лозари и виноп­роиз­водители на атрак­тивна цена. При съв­мес­т­ната проверка е установено, че на част от бъл­гар­с­ките работ­ници не е осигурено работно облекло и пред­пазни сред­с­тва. Имало е и такива, нас­танени при лоши условия на пребиваване. Хората обаче заявили, че са склонни да правят ком­п­ромиси заради крат­кия срок на заетостта. За тях било по-важно да им бъде зап­латено. Тези работ­ници са се интересували най-вече колко трябва да получат на час или на килог­рам съб­рана продук­ция и са поис­кали телефон на инс­пек­торите, в случай че имат сериозни проб­леми. Към момента минимал­ното зап­лащане във Фран­ция е 10.20 евро/час, при 35-часова работ­ната сед­мица. Наетите бъл­гар­ски работ­ници споделят, че тези часове се над­вишават, но не желаят да го дек­ларират. При договорираното зап­лащане на килог­рам днев­ната норма на работ­ник е над 400 кг грозде на ден.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...