Измама: Продадоха оранжерии онлайн

Измама: Продадоха оранжерии онлайн

3 000 лв. е платил 38-годишен мъж от доб­рич­кото село Под­с­лон за оран­жерии, на които се натъква в обява, пус­ната в социал­ните мрежи, съобщи Агри.бг. Съоръженията са били раз­положени в земедел­ска нива в зем­лището на Каварна. В недел­ния ден мъжът отишъл да демон­тира купените от него оран­жерии, но се оказал неп­риятно изненадан. На място прис­тиг­нал истин­с­кият соб­с­т­веник на градин­с­ките кон­с­т­рук­ции, който нямал идея за сключената сделка и вед­нага подал сиг­нал до полицията за незакон­ното демон­тиране на оран­жериите му. Унифор­мените вед­нага се озовали на мяс­тото и сед­нали да обсъдят с двамата соб­с­т­веници ситуацията. Оказва се, че набеденият за нарушител „нов“ соб­с­т­веник на оран­жериите на прак­тика е измамен и ощетен, тъй като е броил на неиз­вес­т­ния измам­ник 3 000 лв. Той раз­казал на полицаите, че през цялото време си комуникирал с “продавача“ онлайн и не са се срещали на живо. По същия начин станало и “сключ­ването на сдел­ката“. По случая с измамата е образувано досъдебно произ­вод­с­тво.