Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Стопани изпуснаха оптималните срокове за сеитба

Стопани изпуснаха оптималните срокове за сеитба

Стопани изпуснаха оптималните срокове за сеитба

Стопани в Северозападна Бъл­гария са притес­нени от факта, че изпус­кат сроковете за сеитба. „Само броя и гледам с тревога как пос­къп­ват азот­ните торове. Тръг­наха от 800 лева за тон преди началото на сезона. Сега стигна 2 000 лева. Добре, че имах някакви количес­тва и се справих, но има колеги, които дори още не са изорали. Онзи ден се шегувахме, че ако ни беше пад­нал товара на кораба „Вера Су“, би стиг­нал поне за зем­лището на цяла една община“, комен­тира арен­даторът Тошко Тодоров. В този район оптимал­ните срокове за засяване на жит­ните кул­тури е между 20 сеп­тем­ври и 15 октом­ври. Дъж­дът, който падна точно в този момент обаче не им даде никакъв шанс да се уложат в този срок.

В рав­нината повечето стопани се справиха нав­реме, защото там валя малко и изсъхна бързо. Проб­лемът обаче е сериозен в полуп­ланин­с­ките и планин­ски части. Там хем геог­раф­ски не е въз­можно пар­целите да са големи и да се обработ­ват навед­нъж, хем пада повече дъжд. Като се има пред­вид, че точно тези територии са около 50% от обработ­ваемата земя в региона като цяло и само половината от тях вече са готови, става ясно каква част е засята и каква все още не е“, обяс­нява още земеделецът.

Точно тези части от региона обаче са определени като регион без риск от прекалено засушаване. Според Агрок­лиматич­ното райониране на Бъл­гария на Ест­рея Хер­ш­кович, пуб­ликувано през 1984 година, територията се отнася към топъл и слабо засуш­лив район, благоп­рият­с­т­ващ отг­леж­дането на средно топ­лолюбиви, средно късни кул­тури, в т.ч. царевица, фасул, соя, слън­чог­лед, цвекло, тютюн и това ще даде на стопаните варианти да решат проб­лема си, засявайки други кул­тури. Но какти всички знаят, вече сме свидетели на измес­т­ването на сезоните поради климатич­ните промени.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...