Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фермерът Николай Николов: Субсидиите не стигат до средните и дребните производители

Фермерът Николай Николов: Субсидиите не стигат до средните и дребните производители

Фермерът Николай Николов: Субсидиите не стигат до средните и дребните производители

Намерили сме ниша, в която горе-долу е добре, но ако трябва да тег­лим чер­тата и да се срав­няваме с други страни, е едно голямо нищо. Просто сме доволни, че изкар­ваме нещо и ни стига за хляба, комен­тира младият фер­мер Николай Николов. Той е на 36 години, израс­нал в Благоев­г­рад, а понас­тоящем земедел­ски произ­водител в крес­нен­с­кото село Долна Градеш­ница. Работил е в район на Испания, където се отг­леж­дат малини, ягоди, боровинки. „Там е недопус­тимо, когато си в кам­пания и береш, да се вкарва продук­ция от чужда страна. Докато в Бъл­гария не е така. У нас се внася много, при това на занижени цени, което не знам как се случва. През лятото цената на едро на доматите стигна 3540 ст./кг. А колко кър­тов­ски труд има!“, споделя Николов пред БНР.

Николай е един от онези млади хора, нат­рупали опит в чуж­бина, но завър­нали се в Бъл­гария. Опитва се да успее със земеделие тук и да промени начина на мис­лене на другите, но това се оказва трудна задача. „За хората, които работят здраво, за да под­сигурят хубави бъл­гар­ски домати, не се говори, а ние, мал­ките произ­водители, сме много. С това изх­ран­ваме семейс­т­вото си и на това раз­читаме. Много хора нямат въз­мож­ност дори да изкарат на пазара, затова са принудени да продават на ниска цена, само и само да вземат някой лев“, обяс­нява младият земеделец.

Раз­бира се, той иска да над­г­ражда, но не е оптимист, защото спън­ките са доста. „Първо, няма работна ръка. На младите хора не им се работи на полето. Нор­мално е, искат си тех­ните пари, а ние не можем да им даваме много, защото не сме дос­татъчно под­помагани и имаме раз­ходи. Второ, европейс­ките суб­сидии не стигат до сред­ния и дреб­ния произ­водител. Третият фак­тор е, че в Бъл­гария не остават хора, няма голямо пот­реб­ление и за раз­витие не можеш да говориш“, тъжно зак­лючава Николов.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...