Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Невероятно, но факт: Без отровени пчели в Добруджа!

Невероятно, но факт: Без отровени пчели в Добруджа!

Невероятно, но факт: Без отровени пчели в Добруджа!

За първи път от години пчеларите от Доб­ру­джа отчитат положителен стопан­ски сезон. Причината не е тол­кова в добивите или изкуп­ната цена на меда, кол­кото в лип­сата на отровени пчели. „Няма инциденти и негативни емоции, няма унищожени пчелни семейс­тва“, обобщи Галин Геор­гиев, пред­седател на сдружение „Пчела Доб­рич 1946“. „Може би елек­т­рон­ната сис­тема помогна, може би отговор­ността на произ­водителите и спаз­ването на часовете за пръс­кане. Трудно е да се каже, но фак­тът е, че няма проб­леми и нат­равяне на пчелите“, допълни пчеларят.

Почти всяка година соб­с­т­вениците на пчелини в Доб­ричка област посоч­ваха, че най-големият им проб­лем измирането на пчел­ните семейс­тва след третиране на земедел­с­ките кул­тури и овощ­ните градини. Това беше след­с­т­вие на лошата връзка между земедел­ски стопани, кметове на населени места и пчелари. Веригата се късаше и често пчеларите бяха потър­певши и се стигаше до унищожени на 70100 % от пчелите им.

Лятото на 2021 г. се отличава не само с опазени кошери, но и с по-високи добиви от мед. „До миналата година мак­симал­ното количес­тво от пчелно семейс­тво е 20 кг, в отделни пчелини и населени места — драс­тично по-малко. Сега имаме между 20 и 25 кг мед от кошер“, допълни Галин Геор­гиев. Най-сериозни количес­тва пчелите са съб­рали от слън­чог­леда, който беше засят върху 870 000 дка. Втора позиция в своеоб­раз­ната класация заема лаван­дуловият мед заради нарас­налите площи с етерично-маслената билка в Доб­ричка област, които вече са около 90 000 дка. Слаба е била пашата от акация, а от рапица — почти никаква.

На този етап всички основни мероп­риятия по зазимяване на пчелите вече са извър­шени. Сега е момен­тът за под­сил­ване на слабите пчелни семейс­тва“, допълни още пред­седателят на сдружението в Доб­рич.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...