Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) МФ поправи министъра си - добавката към пенсиите ще е 60, а не 120 лв.

МФ поправи министъра си - добавката към пенсиите ще е 60, а не 120 лв.

МФ поправи министъра си - добавката към пенсиите ще е 60, а не 120 лв.

С няколко часа закъс­нение минис­тер­с­т­вото на финан­сите внесе пояс­нение към бом­бас­тич­ната новина, че от 1 януари минимал­ната пен­сия ще стане 490 лв. Ведом­с­т­вото на прак­тика опроверга начал­ника си — минис­търът на финан­сите Валери Бел­чев, който в сряда съобщи, че още шест месеца пен­сионерите ще получават по 120 лв. Оказа се, че идеята е да получават наполовина на тази сума — 60 лв.

Минимал­ната пен­сия ще се увеличи от 300 на 370 лв. от 25 декем­ври, пот­вър­ж­дава минис­тер­с­т­вото на финан­сите. Допъл­нително за периода от януари до юни 2022 г. е пред­видено изп­лащането на допъл­нителни суми (добавки) към пен­сиите в раз­мер на 60 лв. като мярка за под­к­репа на всички пен­сионери във връзка с продъл­жаващото раз­п­рос­т­ранението и динамиката на COVID-19, съоб­щават от ведом­с­т­вото. Така от Нова година минимал­ната пен­сия ще стане 430 лв., а сега тези пен­сионери получават 420 лв. Това, раз­бира се, ще се случи, ако новите управ­ляващи го одоб­рят.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...