Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Цените на пшеницата в Европа и САЩ отново пикират надолу

Цените на пшеницата в Европа и САЩ отново пикират надолу

Цените на пшеницата в Европа и САЩ отново пикират надолу

Пуб­ликуваният тази сряда док­лад на Минис­тер­с­т­вото на земеделието на САЩ (USDA) за със­тоянието на глобал­ния зър­нен баланс предиз­вика рязко понижение на цените на пшеницата на меж­дународ­ните пазари. Вълна от спекулативни продажби на бор­сите в Чикаго и Париж (EURONEXT) беше предиз­викана от по-висока в срав­нение с очак­ванията на тър­гов­с­ките среди оценка за площите засети със зимна пшеница в САЩ за реколта 2022 г. — 34,4 млн. акра, с 2 на сто повече в срав­нение с 2021 г. Деп­ресиращо влияние върху жит­ните котировки оказа и намалението на прог­нозата за обема на щат­с­кия износ и увеличението с близо 1 млн.т на оцен­ката за раз­мера на преход­ните запаси от пшеница в САЩ — до 17,1 млн.т, което реф­лек­тира и за увеличението на прог­нозата за обема на глобал­ния запас с 0,8 млн.т, до 279,95 млн.т. Негативен ефект върху цените оказа и увеличената прог­ноза за раз­мера на новата аржен­тин­ска реколта — до рекор­д­ните 20,00 млн.т, в срав­нение с 17,65 млн.т ожънати през 2021 г.

Вслед­с­т­вие на посочените по-горе фак­тори цената на мар­тен­с­кия кон­т­ракт пшеница на бор­сата в Чикаго в сряда се срина с 4,80 долара — до $278,43/т. Ряз­кото понижение на цените с 5,50 евро за тон отбеляза вчера и мел­ничар­с­ката пшеница на бор­сата в Париж — до EUR 271,25 /т, като плъз­гането на цените надолу продъл­жава и днес — до EUR268,75/т., в срав­нение с около EUR 290/т вед­нага след колед­ните праз­ници в ЕС.

За понижението на европейс­ките котировки доп­ринесе и поред­ното намаление на прог­нозата на FranceAgrimer за обема на френ­с­кия износ на мека пшеница за трети страни от 9,2 млн.т на 9,0 млн.т.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят