Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фермери питат: Кога ще задължат мандрите да плащат по банков път?

Фермери питат: Кога ще задължат мандрите да плащат по банков път?

Фермери питат: Кога ще задължат мандрите да плащат по банков път?

Пос­лед­ните прог­нозни данни за цените на млякото и намаляващото поголовие у нас предиз­викаха отново редица реак­ции у фер­мерите и пред­ложения за изс­вет­ляване на сек­тора. Живот­новъдите са подоз­рителни към посочените очак­вани цени от 0,72 лв./кг краве мляко за месец януари. „При нас (ман­дра в Ловешка област) си е 0,60 лв./кг и плащането идва, когато и както може“, споделя читател на Агри.БГ. Как се осъщес­т­вява и кон­т­ролира изкупуването на млякото в страната, се описва като основен проб­лем за сектора.И затова фер­мерите питат: „ Кога ще стане задъл­жително плащането от ман­д­рите към фер­мите да е само по бан­ков път, за да не може да се крият данъци и мляко от ферми и от ман­дри?“

Читател обръща внимание и на пороч­ната прак­тика крави, които не отговарят на изис­к­ванията за млечни, да се дек­ларират като месодайни, но млякото от тях да се продава на черно. „Крайно време е за месо да се дек­ларират един­с­т­вено месодайни породи и то сер­тифицирани от селек­ционна организация. Рес­пек­тивно да бъдат драс­тично повишени став­ките за живот­новъди, отг­леж­дащи месодайни породи под селек­ция“, смята той.

Друг пък вижда проб­лем в лип­сата на решение за млякото, което остава от месодай­ните крави. „Да не мис­лите, че някой го изх­върля. Поне по 1500 кг от крава отиват на чер­ния пазар през някоя ферма или ман­дра, без да се плаща данък“, убеден е авторът на комен­тара и пита: „Защо зат­риха пун­к­товете за мляко?“

Според хората от сек­тора нелегал­ното продаване и изкупуване на мляко не е инцидент у нас, а броят на едрия и дребен рогат добитък у нас ще продължи да намалява прог­ресивно до критични нива. Тук се появява и въп­росът за суб­сидиите: „Като е намалял броят на овцете, защо став­ката е по-ниска?“, пише читател.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...