Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Анкета на Агри.БГ: Над една трета от фермерите се отказват от земеделието

Анкета на Агри.БГ: Над една трета от фермерите се отказват от земеделието

Анкета на Агри.БГ: Над една трета от фермерите се отказват от земеделието

В нас­тоящата сложна политико-икономическа обс­тановка агробиз­несът не може да си поз­воли лукса да изчака, за да види какво ще стане

Земеделецът рис­кува ежегодно, най-малкото защото не знае какво ще му под­несе природата. Но тази година неиз­вес­т­ните са много повече. В нас­тоящата сложна политико-икономическа обс­тановка земедел­с­кият биз­нес не може да си поз­воли лукса да изчака, за да види какво ще стане. Той трябва да е готов преди началото на сезона със своя план — залага си „главата в тор­бата“ и „как­вото сабя покаже“, пък дано да е взел правил­ното решение.

Не малка част от земедел­ците обаче са решили вече да не рис­куват. Агри.БГ попита рас­тениевъдите: „Какви са плановете ви за новата реколта?“, а тех­ните отговори показ­ват, че една трета от тях напус­кат сек­тора. 35% от 324 учас­т­ващи в запит­ването са заявили: „Отказ­вам се от земеделието, защото ситуацията в сек­тора се влошава“. Ако такава сериозна част от земедел­ците, и то само от рас­тениевъд­с­т­вото, наис­тина се откажат, какви биха били пос­ледиците за отрасъла, икономиката, продовол­с­т­вието, изобщо за дър­жавата ни?! Надяваме се в споделеното да има преоб­ладаваща доза емоционален нюанс, а не категорични биз­нес намерения. Ясно е, че процеси на прес­т­рук­туриране текат, защото само 23% от анкетираните земеделци смятат да запазят същите площи и произ­вод­с­тво, понеже поз­нават капацитета си. Въз­можно е това да са фер­мери от стабилни и печеливши сек­тори, както и такива, които имат някаква сигур­ност и гаран­тиран пазар.

Какво обаче се случва с останалите малко над 40% от рас­тениевъдите, които нито ще се отказ­ват, нито ще я карат пос­таро му? Те са поравно раз­делени на три групи. 12% заявяват, че ще намалят площите си този сезон, защото раз­ходите за произ­вод­с­тво са се увеличили. Също тол­кова са желаещите да увеличат площите си. Според тях това е стратегически вяр­ното решение, защото продовол­с­т­вената сигур­ност е зас­т­рашена.

Други 12% се под­сигуряват в кризата, като залагат един­с­т­вено на кул­тури, които ще им донесат по-добра печалба. Вът­реш­ната миг­рация в отрасъла (от един в друг сек­тор) е най-непредпочитаният вариант от учас­т­ниците в анкетата. Едва 3% от тях смятат да се преориен­тират към друго произ­вод­с­тво, за да тър­сят нови ниши за реализация. Една приказка гласи: “Попитали фер­мер какво очаква за рекол­тата, а той отговорил: Средно по-лошо от миналата година, но по-добро от след­ващото“. Надяваме се, че тази тен­ден­ция няма да е вярна за бъл­гар­с­кото земеделие.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...