Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Проблем в Добруджа: Полезащитни пояси навлизат в нивите

Проблем в Добруджа: Полезащитни пояси навлизат в нивите

Проблем в Добруджа: Полезащитни пояси навлизат в нивите

Земедел­с­ките стопани в Доб­ру­джа губят 5% от площите на нивите от самозалесяване. Този проб­лем сигурно е от 2030 години. Това посочи Петър Пет­ров, произ­водител от Доб­ричка област, на среща по проб­лемите на полезащит­ните гор­ски пояси, съб­рала дър­жавни и общин­ски инс­титуции и организации в Доб­рич. Фер­мерът изчис­лява и загубите от раз­ширените гор­ски съоръжения, които стигат до 100 000 лв. за средно стопан­с­тво от 10 000 дка: „През пос­лед­ните десетина години в Доб­ру­джа рен­тата е около 100 лева. За едно стопан­с­тво от 10 000 дка — това са 500 дка. Така че само от рен­тите, които трябва да дадем на соб­с­т­вениците, загубите стигат 50 000 лв. Като добавим и нев­зетите суб­сидии, стават още 30 000 лв. С продук­цията, която пропус­каме да произ­ведем от тези площи, загубите за едно такова средно стопан­с­тво отиват на 100 000 лв.“.

Проб­лемът със самозалесяването и измес­т­ването на границите на гор­с­ките пояси засяга и малки, и големи произ­водители. „Моят въп­рос е кога да очак­ваме резул­тати. Раз­бирам и Гор­с­кото стопан­с­тво, но в един момент ние тър­пим загуби, купуваме тех­ника, с която да режем клони, но не можем, въп­реки че кадас­т­рал­ната граница е по-навътре в пояса. Всички загуби са за нас“, допълва още Пет­ров.

По данни на Аген­цията по геодезия, кар­тог­рафия и кадас­тър 8 % от полезащит­ните пояси са с измес­тени граници. Оказва се, че част от тях попадат в час­тна и общин­ска соб­с­т­веност. „Какво правим със соб­с­т­веност, която не е дър­жавна?“, питат още лес­ничеите.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...