Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Чумата по свинете се завърна в две области на страната

Чумата по свинете се завърна в две области на страната

Чумата по свинете се завърна в две области на страната

След двумесечно затишие Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) пуб­ликува инфор­мация за нова пор­ция огнища на Африкан­ска чума по свинете. Вирусът е отк­рит при диви свине в облас­тите Кюс­тен­дил и Благоев­г­рад. Седем вторично въз­ник­нали огнища на болестта са установени на територията на след­ните дър­жавни гор­ски и ловни стопан­с­тва: Кюс­тен­дил­ско — ЛРД 15, село Коняво (3 огнища); ЛРД 24, село Раково (1); ЛРД 26, село Пелатиково (1); и ЛРД 28, село Страдалово (1); Благоев­г­рад­ско — ЛРД Сокол 1911 (1).

Меж­дув­ременно на 19 май се проведе заседание на Лов­ния съвет, който е кон­сул­тативен орган към изпъл­нител­ния дирек­тор на Изпъл­нител­ната аген­ция по горите (ИАГ). На него бяха раз­г­ледани резул­татите от пролет­ната так­сация и проек­топ­лановете за пол­з­ване на дивеча през 2022 г. Според членовете на Съвета планът за пол­з­ване на дивата свиня е твърде завишен и нереалис­тичен в срав­нение с резул­татите от так­сацията и миналогодиш­ното пол­з­ване на този вид дивеч, съоб­щава НЛРС „Съюз на лов­ците и риболов­ците в Бъл­гария“.

За 2022 г. планът за пол­з­ване е определен на 32 320 броя, което е 74% от пролет­ния запас, докато отс­т­релът на диви свине през 2021 г. е 15 455. На места е пред­видено пол­з­ване на 100% от пролет­ните запаси въп­реки незавид­ното със­тояние на вида, допъл­ват от Съюза. Ето защо планът за дивата свиня не е бил приет. Пред­с­тои той да бъде коригиран от служителите на ИАГ и съот­вет­ните районни поделения на аген­цията, след което отново да бъде пред­ложен за гласуване на Лов­ния съвет.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...