Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Очаква се рекордна реколта от руска пшеница

Очаква се рекордна реколта от руска пшеница

Очаква се рекордна реколта от руска пшеница

Преди броени дни рус­кият президент Владимир Путин обяви, че очаква рекор­дна реколта от пшеница в страната и прог­нозира много висок износ, независимо от сан­к­циите. Думите му по-късно бяха пот­вър­дени от анализатори. По-предпазлива остана оцен­ката на Депар­тамен­тът по земеделие на САЩ (USDA), съобщи гер­ман­с­кият земедел­ски сайт agrarheute.com. Русия е най-големият износител на пшеница в света и тази година на фона на очак­ваната реколта ще увеличи износа на кул­турата, заяви Путин по време на видеокон­ферен­ция по икономичес­ките въп­роси, предаде аген­ция Рой­терс. Русия в момента очаква реколта от зърно от 130 милиона тона, включително 87 милиона тона пшеница, уточни дър­жав­ният глава. Рекол­тата от зърно в страната бе на рекор­дно ниво през 2020 г. Тогава тя въз­лезе на 133,5 млн. тона, включително 85,9 млн. тона пшеница.

Няколко дни по-рано рус­ките анализатори от СовЭкон нап­равиха подобна висока прог­ноза. Рекол­тата на рус­ката пшеница през 2022 г. беше оценена от СовЭкон. Те прог­нозираха тя да дос­тигне рекор­дно високо ниво от 87,4 милиона тона от предиш­ните 86,5 милиона тона поради отлични условия за отг­леж­дане и добра налич­ност на суровини. За справка, през 2021 г. Русия събра 76,0 милиона тона пшеница. Времето беше много благоп­риятно за зим­ната пшеница през пос­лед­ните месеци, което доведе до щети под сред­ните. Този фак­тор напълно ком­пен­сира значител­ния спад от 5% на обработ­ваемите площи миналата есен, казва Анд­рей Сизов, ръководител на СовЭкон.

Анализаторите очак­ват площите със зимна пшеница преди прибиране на рекол­тата да дос­тиг­нат 17,0 милиона хек­тара, което би било нов най-висок показател за всички времена. Рекол­тите от пшеница в ключови региони за износ, в южния и цен­т­рал­ния район Швар­церде, изг­леж­дат много добре в момента, казва Сизов.

СовЭкон оценява рус­кия износ на пшеница на 41,0 милиона тона през 2022/23 г., в срав­нение с 33,9 милиона тона през нас­тоящия сезон. Оцен­ката е, ако се приеме, че няма други западни сан­к­ции, дирек­тно насочени към износа на храни от Русия, или друга значителна ескалация на воен­ните дейс­т­вия в Чер­номор­с­кия регион, казва екс­пер­тът. Друг фак­тор, който може да пов­лияе на износа, е дейс­т­ващата правител­с­т­вена регулация за екс­пор­т­ните тарифи, смятат анализаторите. СовЭкон очаква, че рус­кото правител­с­тво отново ще определи екс­пор­тни квоти през втората половина на 2022/2023 г., но обемът вероятно ще бъде близо до екс­пор­т­ния потен­циал.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...