Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 9% ДДС за олио и 0% за брашно предлага председателят на земеделската комисия

9% ДДС за олио и 0% за брашно предлага председателят на земеделската комисия

Намаляване на 9% на ДДС за слън­чог­ледово олио, плодове и зелен­чуци пред­лагат пред­седателят на Комисията по земеделието, храните и горите на Народ­ното съб­рание Пламен Абров­ски и негови колеги народни пред­с­тавители от „Има такъв народ“. Пред­ложението бе внесено преди второто гласуване на Закона за изменение и допъл­нение на Закона за дър­жав­ния бюджет на Репуб­лика Бъл­гария за 2022 г. и пред­вижда плодовете, зелен­чуците и олиото да бъдат включени в обх­вата на раз­поред­бата за намалена данъчна ставка в раз­мер на 9% в Закона за данък върху добавената стой­ност.

В мотивите се посочва, че в условия на неп­ред­видим в раз­витието и по раз­мерите си инф­лационен натиск, намалената ставка на ДДС ще задържи осезаемо ценовия ръст на въз­можно най-ниски нива и ще съх­рани, макар и час­тично, покупател­ната способ­ност на населението, осигурявайки по-висока дос­тъп­ност до оскъпяващите се продукти. Според вносителите с приемането на диферен­цирана ставка на ДДС за плодове, зелен­чуци и олио ще се намали финан­совата тежест за произ­водители на плодове и зелен­чуци, ще се подобри тях­ната кон­курен­тос­пособ­ност, което от своя страна ще намали сивия сек­тор и ще доп­ринесе за стабилизирането на пазара. Став­ката от 9% ДДС се пред­лага за едногодишен период — от 1 юли 2022 г. до 1 юли 2023 г.

Пред­ложението включва и нулево ДДС за брашно за същия период, като се посочва, че това е продукт, който се получава от смилането на хлебна пшеница и е годен за произ­вод­с­тво на хляб и хлебни продукти. Според вносителите, така ще се смекчи въз­дейс­т­вието на високите цени на хляба върху домакин­с­т­вата и по-специално върху най-уязвимите от тях.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...