Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Пловдивските зърнопроизводители искат цените на горивата да се проверят от КЗК и да се алармират институциите

Пловдивските зърнопроизводители искат цените на горивата да се проверят от КЗК и да се алармират институциите

Пловдивските зърнопроизводители искат цените на горивата да се проверят от КЗК и да се алармират институциите

Съюзът на зър­ноп­роиз­водителите от Плов­див алар­мира асоциацията, към която принад­лежи — НАЗ, за несъраз­мер­ното увеличение на цените на теч­ните горива и по-конкретно на дизела. В свое становище, изп­ратено до Управител­ния и Кон­т­рол­ния съвет на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите (НАЗ) от плов­див­с­ката организация заявяват, че са силно обез­покоени от ръста при наф­тата. От края на фев­руари до средата на юни дизеловото гориво е пос­къп­нало с над 1100 лева/тон, се посочва в становището.“ Свидетели сме на пъл­зящо пос­къп­ване през пос­лед­ните сед­мици. През ден и дори всеки ден цените се повишават с между 20 и 40 лева/тон. По тази схема само за пос­лед­ните 30 дни цената е завишена с 400 лв./тон“,се казва още в становището.От съюза припом­нят, че заради воен­ните дейс­т­вия на Русия в Украйна и наложени след това сан­к­ции от страна на ЕС е пос­лед­вало рязко покач­ване на горивата. Впос­лед­с­т­вие обаче цената се е задър­жала и дори е леко надолу. Освен това няма повишение при елек­т­роенер­гията, акцизите и данъците.“Единственото обяс­нение според нас е монопол­ното положение на рафинерията Лукойл и чисто спекулатив­ното повишение на цената на горивата“, пише в становището.

От Съюза на зър­ноп­роиз­водителите от Плов­див под­чер­тават, че сек­торът е пред прага на кам­панията по прибиране на есен­ниците и пос­лед­ващи обработки на полетата. А това е период, свър­зан с изпол­з­ването на големи количес­тва дизелово гориво. Плов­див­с­кият бранш пред­лага НАЗ да реагира на съз­далата се ситуация и да внесе сиг­нал в Комисията за защита на кон­курен­цията (КЗК), да отп­рави протес­тна нота до Лукойл-България ЕООД, да сезира Минис­тер­с­т­вото на земеделието, Минис­тер­с­кия съвет и Народ­ното събрание.В становището се припомня, че Асоциацията на тър­гов­ците на горива вече е сиг­нализирала КЗК за аномалията на пазара на горива у нас.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...