Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Песимистични прогнози: Слънчогледът ще се срине до 500 лв. за тон

Песимистични прогнози: Слънчогледът ще се срине до 500 лв. за тон

Песимистични прогнози: Слънчогледът ще се срине до 500 лв. за тон

В началото на годината слън­чог­ледът се изкупуваше за 15001600 лв./тон. През март дойде пикът от 2000 лв./тон, докато сега цената падна до 1100 лв./тон. Фак­тор е дъм­пин­говият внос на украин­ски слън­чог­лед, който се изкупува на 400500 лв./тон, комен­тират родни произ­водители. „Този внос е нелегален и нашите управ­ляващи си зат­варят очите, за да намалят цената на олиото, но така убиват род­ното произ­вод­с­тво“, смята Пеньо Тодоров, който обработва 12 000 дка в Старозагор­ско.

По думите на неговия колега Радос­лав Хрис­тов бъл­гар­ски слън­чог­лед на склад все още има именно заради влизането на украин­ска стока в ЕС. Въп­росът е обаче под каква форма се осъщес­т­вява вносът, плаща ли се мито, гласувани ли са коридори в ЕС. Със сигур­ност има хаос, който трябва да бъде овладян. Опасенията са, че същото може да се получи и с пшеницата. „В момента балан­сът е нарушен заради вой­ната в Украйна. Никой досега не е произ­веж­дал и тър­гувал в условия на война. Но ако с пшеницата се случи това, което се случва със слън­чог­леда, ще има масови фалити на земедел­ски произ­водители. Дър­жавата трябва да се намеси“, категоричен е пред­седателят на Тракийс­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите.

Читатели на Агри.БГ също сиг­нализират за пътища в Североиз­точна Бъл­гария, зад­ръс­тени с украин­ски тирове. Шлеповете, които чакат на прис­танището в Русе, също са с украин­ско зърно. В склад до „Неф­тохим“ — Бур­гас, имало „повече украин­ски тирове откол­кото китайци в Пекин“. „Внася се продук­ция, която е некон­курен­тна на бъл­гар­с­ката. Кой ще защити мес­т­ното зър­ноп­роиз­вод­с­тво? След като ЕС тол­кова много иска да помогне, защо не суб­сидира извън­редно всеки декар от нашето произ­вод­с­тво? В изк­лючително нерав­нопос­тавено положение се намират малки и средни земедел­ски стопани поради без­мит­ния внос на украин­ско зърно“, зак­лючава читател на Агри.БГ. „Когато има голямо пред­лагане, цената ще падне. Дър­жавата може да се намеси, ако желае. А тя няма да желае, защото ЕС прие решение, с което задъл­жава всички дър­жави членки да приемат украин­с­кото зърно и това ще свали цените в цяла Европа“, прог­нозира произ­водител от Плов­див­ско.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят