Готвят спешни мерки за интеграция на осъдени деца

Нужни са спешни мерки за интеграция и социална реализация на непълнолетните младежи след изтърпяване на наложеното им наказание, заяви заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева при посещението си в Поправителния дом в Бойчиновци вчера. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за въвеждане на по-либерални мерки спрямо осъдените младежи с оглед осигуряване на работни места по време и след на изтърпяване на наказанието, а също така и необходимостта от изработване на индивидуална обучителна програма според потребностите на всяко дете и включването на социалните работници и преподавателите в квалификационни програми за работа с тази категория лица. В момента в Бойчиновци има 47 непълнолетни на възраст между 14 и 18 години, като 36 от тях са с наложено наказание „лишаване от свобода“, а 11 са подсъдими. Тенденцията в последните пет години е за намаляване на броя на децата лишени от свобода, съобщи началникът на Бойчиновци Йорданов. През 2013 г. те са били 90, при 86 за 2012 г., 124 - за 2011 г. и 97 - за 2010 г. Материалната база там е в лошо състояние особено столовата и кухнята, която е оборудвана с техника на повече от 50 години.