Четин Казак с номинация за лидер на ДПС

Четин Казак с номинация за лидер на ДПС

Депутатът Четин Казак е номиниран за пред­седател на ДПС. Това е станало на проведеното в края на минала сед­мица съб­рание на струк­турите от област Габ­рово, предаде „Дарик“.

“Четин Казак е амбициозен и няма притес­нения да отиде в лагера на опонента, за да получи под­к­репа за дадена инициатива. В неговите приемни като народен пред­с­тавител идват хора с раз­лична политическа ориен­тация и той отк­ликва“, комен­тира Узунов.

Според него Четин Казак е лич­ност, която обединява и притежава лидер­ски качес­т­вата.

Национал­ната кон­ферен­ция на ДПС ще се проведе на 24 април в НДК.