От КЗК препоръчаха промени в Наредбата за лекарствата

От Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) препоръчаха да бъде отменена разпоредбата на чл. 5, ал. 5 от Наредбата за цените на лекарствата, тъй като ограничава конкуренцията в няколко аспекта, предаде Нюз.бг. Разпоредбите по чл. 5 в Наредбата ограничава ценовата конкуренция и създава ненужно допълнително регулирането на цените на лекарствените продукти. Това е в допълнение на вече предприетите мерки за ограничаване на публичните средства, които НЗОК заплаща за лекарствени продукти, за сметка на пациентите.

Тя ограничава и възможността на някои участници на пазара да предлагат лекарствените си продукти, което би могло да доведе до оттегляне на лекарствени продукти не само от реимбурсния списък, но така също и от пазара на свободна продажба.

Според КЗК лекарят съвместно с пациента трябва да разполага с максимално възможния избор от лекарствени продукти, а не този избор да бъде ограничаван или предопределян от държавната регулация на цените на лекарствените продукти.