Поредно зверство: Откриха убито възрастно семейство в Пловдив

Отк­риха убито въз­рас­тно семейс­тво в квар­тал “Смир­нен­ски” в Плов­див, предаде бТВ. Съседка се е натък­нала на ужасяващата гледка, минавайки край къщата на жер­т­вите Цветан и Божурка Кара­джови във втор­ник вечерта.

Двамата родители давали всичко за един­с­т­вения си син. Той обаче имал спор с тях за имот. Съдът е решил да присъди имота на въз­рас­т­ните хора, а синът им да го нас­леди при тях­ната смърт.

Близки на семейс­т­вото твър­дят, че няколко дни преди да излезе решението за имот­ното дело, синът им ги е зап­лаш­вал, че ако загуби делото, ще ги убие. Пред съседи въз­рас­т­ните хора се оплакали от висока сметка за ток, за която подозирали сина си, който нас­т­роил елек­т­ромера им за отчитане на промиш­лен ток и те тряб­вало да платят 900 лв.

Раз­с­лед­ващите към момента не дават инфор­мация по случая. Втори оглед на мес­топ­рес­тъп­лението беше извър­шен вчера сут­ринта. Според неофициални източ­ници на bTV синът на убитите, който е служител на „Икономическа полиция“, е бил раз­пит­ван до късно през нощта и е задър­жан. Все още няма данни по какъв начин и с какво оръжие е извър­шено убийс­т­вото.