МВР заловило едва 49,42 грама кокаин у нас за цялата 2015 г.

Органите на МВР са заловили на територията на страната едва 49,42 грама кокаин за цялата 2015-та година, приз­нан вицеп­ремиерът и вът­решен минис­тър Румяна Бъч­варова в пис­мен отговор до народен пред­с­тавител. Още 578 грама кокаин са задър­жани на гранични пун­к­тове става ясно от отговора на минис­търа. Органите на МВР са задър­жали още: 564 таб­летки екс­тази, 221 таб­летки амфетамин, 59 таб­летки метаам­фетамин. Кокаинът и син­тетич­ните нар­котици са сред най-разпространяваната дрога в нощ­ните клубове в цялата страна. От отговора на Бъч­варова става ясно, че бъл­гар­с­ките служби са реализирали далеч по-добри резул­тати по отношение бор­бата с нар­котиците при съв­мес­тни операции с пар­т­ньор­ски служби извън страната. Двама бъл­гари и един сириец са задър­жани на територията на Судан. На територията на африкан­с­ката дър­жава те успели да изг­радят лаборатория за произ­вод­с­тво на амфетамини. При задър­жането им са кон­фис­кувани и 80 кг таб­летки. ГДБОП е под­помог­нало залавянето на 23 кг кокаин на територията на Великоб­ритания, както и 15 кг хероин при операция в Румъния. Бъч­варова отчита, че за 2015 г. са пресечени общо шест тран­с­г­ранични канала за трафик на дрога, четири от които са били за тран­с­пор­тиране на хероин.