Може ли да вярваме на тези хора?

Може ли да вярваме на тези хора?

Плевнелиев и Порошенко се срещнаха в София. Какви са задкулисни им уговорки, засега не са знае

Бъл­гария пос­ледователно и твърдо под­к­репя суверенитета, независимостта и териториал­ната цялост на Украйна, както и меж­дународ­ните усилия за раз­решаването на кризата с мирни, дип­ломатически сред­с­тва. Бъл­гария не приз­нава резул­татите от референ­думите, организирани от самоп­ровъз­г­ласилите се власти в Донец и Луганск. Ние не приз­наваме и никога няма да приз­наем незакон­ната окупация и анекс над Крим от Рус­ката федерация“. Тези втръс­нали опорни точки прочете почти бив­шия президент на Бъл­гария Росен Плев­нелиев на среща в София с украин­с­кия президент Петро Порошенко и допълни, че за него Крим е Украйна, а Украйна е Европа. Пос­лед­ното, раз­бира се, противоречи на историчес­ката истина, на вота на 97 процента от жителите на Крим, които изб­раха да са част от Рус­ката федерация. С тези си думи Плев­нелиев отново влезе в остро противоречие с над 80 на 100 от бъл­гар­с­кото общес­тво и с лидерите и висши политици от Гер­мания, Фран­ция, Авс­т­рия, Италия, Гър­ция, Чехия, Словакия, Унгария, Кипър и други. Плев­нелиев обс­лужи чужд геополитически интерес. Нищо чудно пок­рай поред­ните си изцепки Плев­нелиев просто да си осигурява скъпо платена работа в украин­с­ката админис­т­рация: припом­няме, че нас­коро във властта на хун­тата в Киев високи пос­тове получиха бив­шият грузин­ски президент Саакаш­вили и бив­шият ген­сек на НАТО Анд­рес Фог Рас­мусен.