Мъж извървя 5 км в жегата, за да направи дарение

Плов­див­чанин измина 5 километра пеша, за да дари книги на изгорялото читалище в село Менен­кьово, съобщи вчера „Дарик”.

Иван Пех­ливанов прис­тиг­нал в чет­вър­тък изненад­ващо в 12 по обяд с раница на гръб и тег­лейки чанта на колелца. Оставил няколко ценни тома от лич­ната си биб­лиотека, както и исторически. Той раз­казва и за негов род­с­т­веник — поп Никола Бел­чов от Коп­рив­щица, който отливал лъв­четата за кал­паците на въс­таниците.

След като сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ изгоря до основи при пожар, биб­лиотекар­ката Венка Вакарел­ска и пред­седателят Иван Адов призоваха граж­дани и организации да дарят литература, за да имат близо 1000 жители на селото своя биб­лиотека.

Временно за нея е отредено помещение в кметството.Стотици хора от цялата страна са изявили желание да помог­нат и ако всички обещани книги бъдат съб­рани, те ще са много повече от изпепелените 11 000 тома. Има пред­ложения за по 1000 заг­лавия, раз­каза Вакарел­ска.

От Езиковата гим­назия в Плов­див са под­гот­вили 10 кашона с книги. Някои хора вече изп­ращат книги, поемайки и пощен­с­ките раз­носки.