Експерт: Унищожаването на Ракетни войски бе национално предателство

“Считам, че това изказ­ване на Валери Симеонов е неговата поредна политическа “Пунта Мара“.“ Това написа екс­пер­тът по сигур­ността Боян Чуков по повод заяв­лението на пат­риота по Нова ТВ с искане въз­с­тановяване на Ракетни войски и раз­полагане на ракети с обсег до Истан­бул. 

“Май е заб­равил, че сами унищожихме по пътя към НАТО своите ракети, тан­кове и самолети. Май не иска да се търси отговор­ност от тези, които извър­шиха това национално предател­с­тво. А кои “национални интереси“ защитихме, като унищожихме бъл­гар­с­ката армия и ней­ното въоръжение?“, попита Чуков в социал­ната мрежа.