Решават за екстрадицията на Цветан Василев през 2017 г.

Решават за екстрадицията на Цветан Василев през 2017 г.

Делото за екс­т­радиция на мажоритар­ния соб­с­т­веник на фалиралата КТБ Цветан Василев е вър­нато в изходна точка, съобщи БиТиВи. Апелатив­ният съд в Бел­г­рад го е вър­нал на Вис­шия съд преди един месец, тъй като според съдеб­ния със­тав за искането са нужни още доказател­с­тва. Така решението дали Василев ще бъде екс­т­радиран от запад­ната ни съседка или не се отлага за 2017 г. Припом­няме ви, че бъл­гар­с­ката прокуратура иска екс­т­радицията на Цветан Василев от Сър­бия по обвинение за прис­вояване на 206 млн. лв. от бан­ката. През април вис­шият съд в Бел­г­рад прие нови доказател­с­тва на Цветан Василев, че делото срещу него в Бъл­гария е политически процес, както и че условията в мес­тата ни за лишаване от свобода са лоши. Преди месец втората инс­тан­ция в Бел­г­рад е преценила, че доказател­с­т­вата за екс­т­радиция не са дос­татъчни и е вър­нала процеса. Според законодател­с­т­вото на Сър­бия, пос­ледна дума има минис­търът на правосъдието, който беше сменен на изборите на пролет.