Борисов призна: Назначих министри на кръга „Капитал”, Плевнелиев е сред тях

Борисов призна: Назначих министри на кръга „Капитал”, Плевнелиев е сред тях

Премиерът Бойко Борисов официално призна, че кръгът “Капитал“ е кад­рувал в пър­вото правител­с­тво на ГЕРБ. Именно биз­нес­менът и издател Иво Прокопиев му е пред­ложил поне петима-шестима минис­три, включително и сегаш­ния президент Росен Плев­нелиев.

Според премиера биз­нес­менът и депутат от ДПС Делян Пеев­ски никога не е имал общо с управ­лението на ГЕРБ, но кръгът “Капитал“ е имал, раз­кри сен­зационно Борисов. И се ядоса на водещите на сут­реш­ния блок на Нова телевизия:

“Защо всеки път ме питате за Пеев­ски, а не за Прокопиев? Кръгът “Капитал“ е имал общо с управ­лението. Те са ми пред­ложили 56 минис­три“, заяви Борисов.

И ги изреди — Трайчо Трай­ков (икономика и енер­гетика – 20092012 г.), Нона Кара­джова (екология – 20092013 г.), Симеон Дян­ков (вицеп­ремиер и финанси – 20092013 г.), както и Росен Плев­нелиев (регионално раз­витие и президент). 

“Доведоха минис­три, ставаха, взех ги. Тия, които не ставаха, ги мах­нах. ГЕРБ е независим. Над мен няма никой, над ГЕРБ няма никой“, натърти Борисов.

Прокопиев нав­ремето идваше при мен да се оплаква, че Василев иска да го убива, сега му пуска интер­вюта. Той мисли, че аз съм заб­равил, аз не съм се оцапал от тях“, не премълча Борисов.

“Бул­гар­табак се продаде при Трайчо Трай­ков. “Сити банк“ го продаде през аген­цията. Американ­ска банка! Взеха се 110 млн. евро. БТК стана изцяло час­тна. Продаж­бата се извър­ш­ваше в Люк­сем­бург между час­т­ници”, заяви премиерът.