Има риск от епидемия от морбили у нас

Има извес­тен риск от епидемия от мор­били в Бъл­гария. Пок­ритието на вак­сината за мор­били у нас е 92%, а за да няма такъв риск трябва да бъде 95 на сто, посочи здрав­ният минис­тър Илко Семер­джиев пред bTV по повод случаите на дребна шарка в Пловдив.В момента у нас има два случая на заразени въз­рас­тни хора и един на дете. „Степента на имунизираност у нас е около 92%. Най-сигурно е когато мине 95% и затова у нас има извес­тни рис­кове. 20092010 г. имахме такава епидемия и починаха 24 деца тогава. Редно е да се каже, че задъл­жител­ните вак­сини у нас са прецизни и е важно да се вак­синират децата”, призова министърът.Семерджиев отх­върли притес­ненията на ромите в Столипиново, че мръсотията е виновна за заболяването. „За мор­били мръсотията не е фак­тор, това е вирус, който се предава по въз­душно кап­ков път. Тази година сме осигурили вак­сини МПР ( мор­били, паротит, рубеола) в раз­мер на 152 хил. дози и имаме резерв от миналата година. Няма опас­ност от дефицит”, уточни той. Епидемията от мор­били тръгна от Румъния и засегна редица европейски страни. У нас здрав­ното минис­тер­с­тво следи ситуацията вече от един месец.