Няма основание да предадем нашите граничари на Анкара, категоричен външния министър

Има две съдебни решения в полза на бъл­гар­с­ките граничари и няма основание да се иска екс­т­радицията им в Тур­ция. Това обяви пред камерите на БТВ минис­търът на вън­ш­ните работи Ради Най­денов във връзка с обвинител­ните актове, връчени от Тур­ция на бъл­гар­ски граничари. Припом­няме ви, че във втор­ник Район­ният съд в Бур­гас връчи на бив­шия граничен полицай Михаил Цон­ков и още трима служители на “Гранична полиция“ обвинителни актове от тур­с­ката прокуратура, по молба за правна помощ. Четиримата са обвинени за смъртта на тур­ски бракониер, нарушил мор­с­ката ни граница край Резово преди 9 години. Дип­ломат номер 1 пот­върди, че Бъл­гария няма намерение да предава на Тур­ция четиримата граничари. Той под­черта, че има решение на бъл­гар­с­кия съд с оправ­дателна присъда. След това тази присъда е пот­вър­дена и от европейски съд. В тази връзка Ради Най­денов под­черта, че граничарите могат да са напълно спокойни, че правото им е защитено. Той комен­тира, че Бъл­гария е правова дър­жава и изрази задовол­с­тво, че двете съдебни решения са в една посока. Бъл­гар­с­ката дър­жава ще защити граничарите, под­черта минис­търът. Най­денов обясни още, че делото, което върви паралелно в Тур­ция е нор­мална прак­тика и нап­рави паралел с процеса с бъл­гар­с­ките медицин­ски сес­три в Либия.