Директор изрисува училище в разградско

Дирек­торът на училището в раз­г­рад­с­кото село Самуил започва да изрисува стените заедно с ученици, след като вижда, че част от мазил­ката започва да пада.

Само за дни в един от коридорите се появява внушителна кар­тина на пат­роните на учеб­ното заведение — Светите братя Кирил и Методий и емб­лемата на школото.

Като видях как се надигат стените решихме така спон­танно с децата по най-бързия начин да украсим и това да има естетиката, която ние искаме и желаем”, раз­казва Орхан Исмаил пред БиТиВи.

Дирек­торът е и худож­ник, с много самос­тоятелни изложби, и бързо предава любовта си към изоб­разител­ното изкус­тво на учениците, които с желание му помагат в изрисуването на училището.

Планин­с­кият пей­заж, нарисуван в една от пук­натините на стена в кабинета по инфор­мационни тех­нологии се прев­ръща в любим на всички в училището.

Всичко това стимулира и преподаватели и ученици да продъл­жат с рисуването, за да стане училището им още по-красиво.