Внасят сигнали срещу ДОСТ в прокуратурата и ДАНС

Внасяме сиг­нал до глав­ния прокурор и до ДАНС за пар­тия ДОСТ. Това каза лидерът на АБВ Кон­с­тан­тин Проданов по време на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на пар­тията, цитиран от „Фокус“. “Ние не губим пог­лед и от каузите, които защитавахме по време на самата изборна кам­пания, една такава кауза беше заб­раната на ДОСТ. Сега сме под­гот­вили сиг­нал до глав­ния прокурор и до ДАНС“, добави той. По думите му инс­титуциите трябва да раз­г­ледат казуса за противокон­с­титуцион­ността на пар­тията на Лютви Мес­тан. Проданов отчете, че тази пар­тия не е минала 4-процентната бариера само с една бройка. „При едни след­ващи избори, които за мен са много вероятни, напълно въз­можно е този пропуск от тяхна страна да бъде поп­равен“, заяви Проданов. Според него тази опас­ност трябва да бъде прек­ратена. „Има и законодателни промени, които трябва да бъдат взети, но на първо място трябва да се раз­с­ледва дей­ността на ДОСТ“, заяви лидерът на АБВ. По думите му независимо от общата кар­тина и изборите, от АБВ не губят фокус за важ­ните неща и които са защитавали по време на кам­панията. По повод искането на ДОСТ за касиране на изборите, Проданов заяви: “Наг­лостта им няма граници“. По думите му това прави сиг­налът, който ще изп­ратят от АБВ до глав­ния прокурор за противокон­с­титуцион­ността на ДОСТ, още по-актуален.