Бизнесменът Йовков се отказва от мераците си за строителство в Копривщица

Бизнесменът Йовков се отказва от мераците си за строителство в Копривщица

Биз­нес­менът Радос­лав Йов­ков, чиито апетити за строеж в града-музей Коп­рив­щица предиз­викаха огромно недовол­с­тво сред бъл­гарите, обяви, че зам­разява проек­тите си, докато „общес­т­вото узрее“. Това обяви самият той в ефира на БТВ. Според него е била скъсана комуникацията между кмет и общин­ски съвет­ници. По думите му в решението на общин­с­кия съвет никъде не пишело за смяна на статут. „Аз не искам нищо да отпада. Никъде не съм споменал Коп­рив­щица да е нещо друго освен защитен град и то с най-висока степен, защото това, което се пред­лага да бъде, е с по-висока степен на защитеност от сегаш­ното“, комен­тира биз­нес­менът и добави, че никога не бил искал да строи в цен­т­рал­ната град­ска част. Относно това, че в града го наричат феодал, Йов­ков заяви: “Няма човек, който да работи в малък град и да не е феодал. Там имам къщи, хотел, козеферма, фаб­рика за пелети и съм пос­т­роил много неща, от които се гор­дея“.