БСП: Ще бъдем активна и безкомпромисна опозиция

Борбата срещу безобразията на монополите ще е приоритет за левицата, подчерта Жельо Бойчев

Ще сме активна и без­ком­п­ромисна опозиция. Това заяви Жельо Бой­чев, изб­ран за депутат от „БСП за Бъл­гария” от София, в предаването „Здравей, Бъл­гария“ по Нова телевизия. Бой­чев под­черта, че БСП няма да учас­тва в широка коалиция. „Нямаме намерение да наг­нетяваме нап­режението. Нямаме право да предадем доверието на тези близо 1 милион избиратели, които ни под­к­репиха”, заяви Бой­чев. Той увери, че БСП ще има една пос­ледователна политика към монополите и бор­бата с тях. „Пър­воначално от думите на Комисията за защита на кон­курен­цията излезе, че има кар­тел при цената на горивата, а след това излезе с други кон­с­татации, което не е добре за ими­джа и доверието”, каза той.

В София само се режат лен­тички, но като мръд­неш извън цен­т­рал­ните булеварди и попадаш в другата реал­ност”. Това каза за БНТ Калоян Пар­гов, лидер на БСП-София.

Не отчетохме, че резул­татите на президен­т­с­ките избори няма да са дос­татъчни, за да спечелим пар­ламен­тар­ните. Ние пос­тавихме темата за доходите и тя беше под­х­ваната от всички пар­тии. Това показва, че промяната се случи и наложихме един нов дневен ред.

Той допълни: „Бъл­гария вече няма да е същата. В пар­ламента няма да има смаз­ващо мнозин­с­тво на пар­тия ГЕРБ и ней­ния лидер. Всеки ще трябва да спазва обещанията, които е дал в предиз­бор­ната борба, а ние ще следим за това”, категоричен беше Пар­гов.

Той обясни, че в избор­ната кам­пания прави впечат­ление, че магис­т­ралите, лен­тите и всякакви други градежи не са над­делели над пос­ланията за по-високи доходи, по-високи пен­сии, пер­с­пек­тиви, работни места, сигур­ност– не само на границата, но и във всеки дом.

Понякога в политиката една малка загуба може да бъде път към една по-голяма победа, заяви Пар­гов. „В Плов­див, зала за 4000 души, ГЕРБ организира мероп­риятие, раз­дават се покани на фирми. От 1 до 100 на еди коя си фирма. От 101 до 200 друга фирма, за да се напълни залата, след което се гледа на входа, коя фирма колко човека е осигурила, за да се напълни въп­рос­ната залата”, обясни Пар­гов. Той бе категоричен, че БСП пълни залите с емоции и ентусиазъм, а ГЕРБ са спечелили пос­ред­с­т­вом кор­поративен вот.