Сами сме си виновни, ожали се Радан Кънев

Сами сме си виновни, ожали се Радан Кънев

Сами сме виновни, че не сме пред­с­тавени в пар­ламента. Зас­лужихме да не сме в пар­ламента, посочи  Кънев. Не малка част от дес­ните гласуват за ГЕРБ. Поне още 300 000 са гласували за ГЕРБ поради нашето политическо безумие. А ГЕРБ не защитава тех­ните интереси. Класичес­кото дясно се яви с три листи. Това е очевадно самоубийс­тво.

Получи се раз­деление по отношение на второто управ­ление на Бойко Борисов. Моят политически план бе РБ да се яви самос­тоятелно, а “Нова Репуб­лика“ и “Да, Бъл­гария“ да се явим заедно на изборите. Доста изненад­ващо за нас дойде решението за съз­даване на “Да, Бъл­гария“ и ней­ното самос­тоятелно учас­тие в изборите“, каза още Радан Кънев. „Семейс­т­вото ми се радва на резул­тата. Вече си имат баща и мъж в къщи. Колегите адвокати също се рад­ват. Никой не иска да има политик за приятел”, отговори той на въп­рос дали семейс­т­вото и приятелите му са доволни от резул­тата от изборите.