На крачка от правителство: ГЕРБ и патриотите се разбраха за пенсиите

На крачка от правителство: ГЕРБ и патриотите се разбраха за пенсиите

Пос­тиг­нахме съг­ласие по темата за пен­сиите”, заяви зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов след поред­ния кръг от преговорите за фор­миране на правител­с­тво с коалиция Обединени пат­риоти — НФСБ, „Атака” и ВМРО, провел се вчера.

Продъл­жаваме да работим по останалите сек­торни политики и в чет­вър­тък може би най-късно ще трябва да сме готови с раз­работ­ването на прог­рам­ната стратегия“, заяви Цветанов, цитиран от “Фокус“. Той не пожелала да комен­тира какъв ще е точ­ният раз­мер на пен­сиите, защото трябва да бъде определен окон­чател­ният вариант на стратегията.

Съп­ред­седателят на ОП и лидер на НФСБ Валери Симеонов също зас­тана пред медиите. “Пос­тиг­нахме прием­ливо решение за пен­сиите, сега спокойно можем да продъл­жим и по останалите сек­тори“, заяви той. И продължи: “В момента сме на вън­шна политика, имаме доста работа още. Когато прик­лючим с офор­мената стратегия, ще ви я предос­тавим“.

Валери Симеонов също не съобщи какъв е раз­мерът на пен­сиите, който е договорен. “Двете политически сили пос­тиг­нахме прием­ливо решение за пен­сиите“, бе категоричен съп­ред­седателят на ОП.